Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
368

I C 399/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-08

Data publikacji: 2017-12-29

trafność 100%

Sygn akt: I.C. 399/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i W. w P. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Barbara Chylak Protokolant: Marta Wojniłowicz po rozpoznaniu w dniu 08 czerwca 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa: M. S. (1) przeciwko: U. 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. o: zapłatę 1 oddala powództwo, 2 na podstawie art. 102 kpc nie obciąż
Czytaj więcej»

I C 825/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-02-11

Data publikacji: 2020-12-23

trafność 100%

Sygn. akt I C 825/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2015r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodnicząca: · SSR Krystyna Szymczak Protokolant: ·· st. sekr. sąd. I. K. po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2015r. na rozprawie sprawy z powództwa A. S. przeciwko (...) SA V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 Powództwo oddala. 2 Zasądza od powoda A. S. na rzecz pozwanego (...) SA V. (...) z siedzibą w W. kwotę 3617,00 zł tytułem
Czytaj więcej»

I C 2180/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-02-16

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 2180/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2018r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca SSR Katarzyna Franc Protokolant Natalia Kozierska po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2018r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Miasta P. przeciwko M. L. (1) , A. H. i F. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych M. L. (1) , A. H. i F. K. solidarnie na rzecz powoda Miasta P. kwotę 25.664,66 zł /dwadzie
Czytaj więcej»

II C 26/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-11-17

Data publikacji: 2018-07-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 17 listopada 2016r. Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Fluder Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Wargowiak po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2016r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko M. M. i K. G. o zwolnienie zajętej ruchomości od egzekucji 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda (...) Bank Spółki Akcyjnej
Czytaj więcej»

II C 157/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-05-13

Data publikacji: 2017-09-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: tytuł wykonawczy
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2016 roku Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny w osobie SSR Pawła Geislera Protokolant: praktykant M. D. po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2016 roku w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa E. S. i J. S. (1) przeciwko (...) Bank (...) SA z siedzibą w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powodów solidarnie na rzecz pozwanego kwotę 3.634 zł (trzy tysiące sześćset tr
Czytaj więcej»

II Co 767/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2020-11-27

Data publikacji: 2020-12-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: postępowanie egzekucyjne- niecelowość wszczęcia postepowania egzekucyjnego
POSTANOWIENIE Dnia 27 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia Izabela Śwital po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2020 r. w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi wierzyciela M. M. na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i W. w P. – P. Ś. w postaci postanowienia z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt GKm 367/19 w przedmiocie uzupełnienia postanowi
Czytaj więcej»

II Co 2887/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-06-17

Data publikacji: 2019-10-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Oddalenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności
Sygnatura akt II Co 2887/19 POSTANOWIENIE Dnia 17 czerwca 2019 roku Referendarz Sądowy E. J. w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2019 roku w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku M. M. oraz małoletnich wierzycieli K. Z. i M. Z. (1) reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego matkę M. M. przeciwko dłużnikowi: M. Z. (2) o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie notarialnej – umowie alimentacyjnej - aktowi n
Czytaj więcej»

II Co 3872/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-10-25

Data publikacji: 2020-03-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności
POSTANOWIENIE Dnia 25 października 2019 roku Referendarz sądowy E. J. w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny po rozpoznaniu w dniu 25 października 2019 roku w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku wierzyciela: W. W. przeciwko dłużnikowi: Ł. B. o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu postanawia: oddalić wniosek. Referendarz sądowy E. J. UZASADNIENIE Wnioskodawca W. W. wniósł do tut. Sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notari
Czytaj więcej»

II Co 4341/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-12-05

Data publikacji: 2018-07-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Każdy tytuł egzekucyjny powinien stwierdzać obowiązek świadczenia wynikający z oznaczonego stosunku prawnego.Choć co do zasady w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności nie jest dopuszczalne dokonywanie oceny ważności czynności prawnej tym niemniej dopuszczono możliwość oddalenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności jeżeli z treści (...)
POSTANOWIENIE Dnia 5 grudnia 2017 r. Referendarz sądowy E. J. w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2017 roku w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku wierzyciela: S. D. przeciwko dłużnikowi: K. D. o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu postanawia: oddalić wniosek. Referendarz sądowy E. J. UZASADNIENIE W dniu 17 października 2017 r. S. D. wniósł do tutejszego Sądu o nadanie klauzuli wykonalności tyt
Czytaj więcej»

II Co 4477/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-11-05

Data publikacji: 2020-03-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności
POSTANOWIENIE Dnia 5 listopada 2019 roku Referendarz sądowy E. J. w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2019 roku w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku wierzyciela: (...) spółka akcyjna z siedzibą w P. przeciwko dłużnikowi: S. S. o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu postanawia: oddalić wniosek. Referendarz sądowy E. J. UZASADNIENIE (...) spółka akcyjna z siedzibą w P. wniósł do tut. Sądu o na
Czytaj więcej»