Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
389

I C 399/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-08

Data publikacji: 2017-12-29

trafność 100%

Sygn akt: I.C. 399/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i W. w P. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Barbara Chylak Protokolant: Marta Wojniłowicz po rozpoznaniu w dniu 08 czerwca 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa: M. S. (1) przeciwko: U. 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. o: zapłatę 1 oddala powództwo, 2 na podstawie art. 102 kpc nie obciąż
Czytaj więcej»

I C 825/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-02-11

Data publikacji: 2020-12-23

trafność 100%

Sygn. akt I C 825/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2015r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodnicząca: · SSR Krystyna Szymczak Protokolant: ·· st. sekr. sąd. I. K. po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2015r. na rozprawie sprawy z powództwa A. S. przeciwko (...) SA V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 Powództwo oddala. 2 Zasądza od powoda A. S. na rzecz pozwanego (...) SA V. (...) z siedzibą w W. kwotę 3617,00 zł tytułem
Czytaj więcej»

IV RC 753/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-02-16

Data publikacji: 2017-05-15

trafność 100%

Sygnatura akt IV RC 753/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 16 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Magdalena Koczorowska Protokolant:prot. sąd. M. J. po rozpoznaniu w dniu 16.02.2017 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa mał. S. K. reprezentowanego przez matkę K. S. przeciwko M. K. o alimenty 1 zasądza od pozwanego M. K. na rzecz małoletniego powoda S. K. alimen
Czytaj więcej»

IV RC 838/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-30

Data publikacji: 2016-09-26

trafność 100%

Sygnatura akt IV RC 838/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 30 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: Magdalena Koczorowska Protokolant:p.o. stażysty Izabela Domin po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2016 r. w Poznaniu sprawy z powództwa małoletniego H. C. reprezentowanego przez matkę M. F. przeciwko J. C. - alimenty 1 oddala powództwo, 2 nie obciąża strony powodowej kosztami p
Czytaj więcej»

IV RC 923/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-23

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Określając datę powstania separacji faktycznej należy ocenić wszelkie przejawy wspólnych zachowań stron
Sygn. akt IV RC 923/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Krzysztof Kaźmierski Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Będzińska po rozpoznaniu w dniu 09 czerwca 2016r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa A. P. (1) przeciwko M. P. - o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej 1 ustanawia rozdzielność majątkową małżeńską pomi
Czytaj więcej»

IV RC 951/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-09-24

Data publikacji: 2016-05-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dorosły powód w sprawie o podwyższenie alimentów w pierwszej kolejności winien wykorzystywać swoje możliwości zarobkowe i majątkowe celem zaspokojenia zwiększonych potrzeb.
Sygn akt IV R C 951/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2015 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Krzysztof Kaźmierski Protokolant: st. sekr. sąd Małgorzata Będzińska po rozpoznaniu w dniu 2 a 2015 r. w P. na rozprawie z powództwa M. N. (1) przeciwko M. N. (2) - alimenty - Zmiana orzeczeń w zakresie alimentów 1 Powództwo oddala, 2 kosztami obciąża strony w zakresie przez ni
Czytaj więcej»

IV RC 964/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-12-23

Data publikacji: 2016-04-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Zasądza od pozwanego na rzecz jego małoletniej córki rentę alimentacyjną w kwocie po 650 zł miesięcznie począwszy od 19 listopada 2014 r. płatną z góry do dnia 10 każdego miesiąca do rąk matki powódki z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia płatności którejkolwiek z rat 2. W pozostałym zakresie powództwo oddala.
Sygn akt IV R C 964/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i W. w P. Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym : Przewodniczący SSR Eugeniusz Bosacki Protokolant Monika Smocikowska po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2015 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej E. K. działającej przez matkę M. S. (1) przeciwko T. K. działającemu przez kuratora M. S. (2) o alimenty 1 Zasądza od pozwanego T. K. na rzecz jeg
Czytaj więcej»

V C 129/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-07-30

Data publikacji: 2020-05-11

trafność 100%

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygnatura akt V C 129/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 30 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i W. w Poznaniu V Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:sędzia Marta Ścisła Protokolant:Karolina Kicińska po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2019 r. w Poznaniu sprawy z powództwa K. K. (1) , K. K. (2) przeciwko M. W. - o zapłatę 1 oddala powództwo w całości; 2 zasądza od powodów na rzecz pozwanej kwotę 1217,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowe
Czytaj więcej»

V C 119/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-02-24

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V C 119/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Lidia Mierzyńska Protokolant: Magdalena Waligóra po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 2017 r. w Poznaniu z powództwa M. P. przeciwko Skarbowi Państwa – reprezentowanemu przez S. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) z odsetkami ustawow
Czytaj więcej»

V C 165/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-08

Data publikacji: 2017-01-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Wysokość stawki czynszu ustalona w wypowiedzeniu dokonanym przez pozwanych do kwoty 13,46 zł za 1 m² powierzchni lokalu miesięcznie, nie przekroczyła 3% wartości odtworzeniowej lokalu. W ocenie Sądu podwyżka ta była wobec powyższego dopuszczalna i nie podlegała ograniczeniom, o których mowa w art. 8a ust. (...)
Sygnatura akt V C 165/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 8 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Barbara Dolata Protokolant: prot. sąd. Joanna Flajszer po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa B. L. przeciwko A. M. , W. W. , Miastu P. - o ustalenie 1 Oddala powództwo. 2 Na podstawie art. 102 kpc nie obciąża powódki kosztami zastępstwa procesowe
Czytaj więcej»