Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
60

IV RC 753/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-02-16

Data publikacji: 2017-05-15

trafność 100%

Sygnatura akt IV RC 753/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 16 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Magdalena Koczorowska Protokolant:prot. sąd. M. J. po rozpoznaniu w dniu 16.02.2017 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa mał. S. K. reprezentowanego przez matkę K. S. przeciwko M. K. o alimenty 1 zasądza od pozwanego M. K. na rzecz małoletniego powoda S. K. alimen
Czytaj więcej»

V C 119/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-02-24

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V C 119/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Lidia Mierzyńska Protokolant: Magdalena Waligóra po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 2017 r. w Poznaniu z powództwa M. P. przeciwko Skarbowi Państwa – reprezentowanemu przez S. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) z odsetkami ustawow
Czytaj więcej»

V C 165/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-08

Data publikacji: 2017-01-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Wysokość stawki czynszu ustalona w wypowiedzeniu dokonanym przez pozwanych do kwoty 13,46 zł za 1 m² powierzchni lokalu miesięcznie, nie przekroczyła 3% wartości odtworzeniowej lokalu. W ocenie Sądu podwyżka ta była wobec powyższego dopuszczalna i nie podlegała ograniczeniom, o których mowa w art. 8a ust. (...)
Sygnatura akt V C 165/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 8 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Barbara Dolata Protokolant: prot. sąd. Joanna Flajszer po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa B. L. przeciwko A. M. , W. W. , Miastu P. - o ustalenie 1 Oddala powództwo. 2 Na podstawie art. 102 kpc nie obciąża powódki kosztami zastępstwa procesowe
Czytaj więcej»

V C 203/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2013-11-18

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. park wodny podpada pod definicję przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody. 2. niebezpieczeństwo jest jednak immanentnie wpisane w działalność takiego typu obiektów sportowo-rekreacyjnych jak nowoczesne parki wodne. Wszakże w sprawie chodziło o wypadek przy wychodzeniu z wprawionego siłami elementarnymi basenu i rury (...)
Sygn. akt V C 203/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 18 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Kamil Antkowiak Protokolant: p.o. stażysty Lena Niewiada po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2013 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa A. R. działającej przez matkę E. R. przeciwko Towarzystwu (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwo
Czytaj więcej»

V C 624/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-04-19

Data publikacji: 2017-01-30

trafność 100%

Sygn. akt V C 624/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Lidia Mierzyńska Protokolant: Magdalena Waligóra po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2016 r. w P. sprawy z powództwa Miasta P. przeciwko B. P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 280,60 zł (dwieście osiemdziesiąt złotych sześćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
Czytaj więcej»

V C 782/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-07-22

Data publikacji: 2017-07-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jako podstęp może zostać również zakwalifikowane zatajenie, które może się przejawiać w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, strona wie, że jej kontrahent jest w błędzie, nie wyprowadza go jednak z niego. Po drugie, strona nie mówi całej prawdy, zatajając fakt, który dla zawarcia umowy ma większe lub mniejsze znaczenie. W sytuacji pierwszej (...)
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Przemysław Funka Protokolant: Wojciech Przybylski po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Z. S. przeciwko (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 ustala, że nie istnieje stosunek zobowiązaniowy między powódką a pozwaną, mający swą podstawę prawną w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych z
Czytaj więcej»

IV RC 11/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-10-20

Data publikacji: 2016-05-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2015 roku Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i W. w P. Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Koczorowska Protokolant: Magdalena Jackowska po rozpoznaniu w dniu 6 października 2015 roku w Poznaniu sprawy z powództwa małoletniej W. K. reprezentowanej przez matkę A. K. przeciwko pozwanemu M. K. o podwyższenie alimentów 1 Zasądza od pozwanego M. K. na rzecz małoletniej powódki W. K. podwyższone al
Czytaj więcej»

IV RC 111/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-08-19

Data publikacji: 2017-08-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obniżenie alimentów
Sygnatura akt IV RC 111/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 19 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Tomasz Malicki Protokolant: apl. sędz. Magda Grzywacz po rozpoznaniu w dniu 9.08.2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa M. Z. (1) przeciwko małoletniemu R. Z. reprezentowanemu przez matkę A. Z. o alimenty 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz stro
Czytaj więcej»

IV RC 139/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-12-08

Data publikacji: 2017-07-20

trafność 100%

Sygnatura akt IV RC 139/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 8 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Matuszewska Protokolant: Mateusz Krzyżagórski po rozpoznaniu w dniu 24.11.2016 r. w Poznaniu sprawy z powództwa R. G. przeciwko D. G. - o uchylenie obowiązku alimentacyjnego 1 zasądza od powoda R. G. na rzecz pozwanej D. G. obniżoną rentę alimentacyjną w wysokoś
Czytaj więcej»

IV RC 451/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-06-15

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV RC 451/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 21 maja 2015 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Matuszewska Protokolant: Anna Ossowska po rozpoznaniu w dniu 07.05.2015 r. w Poznaniu sprawy z powództwa małol. F. R. dział. przez matkę J. R. przeciwko Ł. P. o alimenty z powództwa J. R. przeciwko Ł. P. o zwrot kosztów związanych z ciążą i porodem 1 zasądza od po
Czytaj więcej»