Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
52

IV RC 111/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-08-19

Data publikacji: 2017-08-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obniżenie alimentów
Sygnatura akt IV RC 111/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 19 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Tomasz Malicki Protokolant: apl. sędz. Magda Grzywacz po rozpoznaniu w dniu 9.08.2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa M. Z. (1) przeciwko małoletniemu R. Z. reprezentowanemu przez matkę A. Z. o alimenty 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz stro
Czytaj więcej»

IV RC 106/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-21

Data publikacji: 2017-08-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
Sygnatura akt IV RC 106/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 21 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Tomasz Malicki Protokolant:st. sekr. sąd. Karolina Kowalska po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa R. B. działającego przez opiekuna prawnego A. J. przeciwko M. B. o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego 1 Ustala, że
Czytaj więcej»

IV RC 594/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-11-17

Data publikacji: 2017-07-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zasądzenie alimentów
Sygnatura akt IV RC 594/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 28 października 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Tomasz Malicki Protokolant: Izabela Domin po rozpoznaniu w dniu 21.10.2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa I. F. reprezentowanej przez J. N. przeciwko M. F. (1) alimenty (orzeczenia) oraz z powództwa J. N. przeciwko M. F. (1) o zapłatę – koszty wyprawk
Czytaj więcej»

V C 782/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-07-22

Data publikacji: 2017-07-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jako podstęp może zostać również zakwalifikowane zatajenie, które może się przejawiać w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, strona wie, że jej kontrahent jest w błędzie, nie wyprowadza go jednak z niego. Po drugie, strona nie mówi całej prawdy, zatajając fakt, który dla zawarcia umowy ma większe lub mniejsze znaczenie. W sytuacji pierwszej zastosowanie znajdą ogólne reguły dotyczące błędu, tzn. art. 84 k.c. W sytuacji drugiej zatajenie, przemilczenie samo przez się co do zasady nie stanowi podstępu, ale może jednak się nim stać, jeżeli istniał wypływający z ustawy, umowy lub zasad współżycia społecznego obowiązek mówienia, któremu rozmyślnie i celowo uchybiono. W oczywisty sposób taki obowiązek istnieje w stosunku do operatora telekomunikacyjnego, będącego przedsiębiorcą, w relacji do słabszej strony umowy, abonenta, będącego konsumentem (którego ochronę gwarantuje art. 76 Konstytucji). Obowiązek ten jest jeszcze bardziej wzmocniony w sytuacji, gdy konsument jest nieporadny, starszy, schorowany a istota umowy charakteryzuje się wysokim stopniem skomplikowania. Wówczas już z elementarnych zasad współżycia społecznego, w szczególności lojalności wobec drugiej strony umowy, wynika obowiązek przedsiębiorcy wytłumaczenia istoty umowy w taki sposób, który zostanie zrozumiany przez konsumenta i zapewni podjęcie decyzji o zawarciu umowy po zastanowieniu się i w pełnej świadomości. Obowiązek ten przejawia się też w zaniechaniu działań, które mogą wywołać u konsumenta mylne wrażenie co do istoty umowy, w szczególności mylących nazw lub niedopowiedzeń w trakcie rozmów mających na celu przygotowanie do zawarcia umowy.
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Przemysław Funka Protokolant: Wojciech Przybylski po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Z. S. przeciwko (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 ustala, że nie istnieje stosunek zobowiązaniowy między powódką a pozwaną, mający swą podstawę prawną w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych z
Czytaj więcej»

V C 203/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2013-11-18

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. park wodny podpada pod definicję przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody. 2. niebezpieczeństwo jest jednak immanentnie wpisane w działalność takiego typu obiektów sportowo-rekreacyjnych jak nowoczesne parki wodne. Wszakże w sprawie chodziło o wypadek przy wychodzeniu z wprawionego siłami elementarnymi basenu i rury zjeżdżalni wodnej, z wodą przepływową, z którymi to urządzeniami związane są takie fizyczne właściwości jak wysokość, ciśnienie i prędkość, również stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia.
Sygn. akt V C 203/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 18 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Kamil Antkowiak Protokolant: p.o. stażysty Lena Niewiada po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2013 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa A. R. działającej przez matkę E. R. przeciwko Towarzystwu (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwo
Czytaj więcej»

V C 852/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-03-18

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Ten, kto świadomie i celowo zeznaje nieprawdę przed sądem, aby uzyskać korzystne dla siebie orzeczenie, bądź polepszyć swą sytuację procesową, ten stawia się poza kręgiem osób godnych zaufania, których słowa mogą być wiarygodnym źródłem poznania prawdy. Nie można w dwóch różnych procesach przyjmować zupełnie przeciwnego stanowiska co do tej samej kwestii Jest oczywiste, że jedno z tych dwóch przeciwstawnych stwierdzeń powoda – i to, co należy podkreślić, złożonych podczas zeznawania przed sądem – musi być fałszywe. 2. uprzywilejowanie przewidziane w art. 991 § 1 k.c. dotyczy jedynie uprawnionych całkowicie niezdolnych do pracy trwale
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Przemysław Funka Protokolant: prakt. Anna Losik po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa J. R. (1) przeciwko J. Z. o zapłatę zachowku 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 2.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 2.400 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa
Czytaj więcej»

V C 1300/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-11-09

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Przemysław Funka Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Włodarz po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa A. F. przeciwko S. W. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 1.217 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1.200 zł tytułem zwrotu kosztów zastęp
Czytaj więcej»

V C 324/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-11-27

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Przemysław Funka Protokolant: Aleksandra Strzałkowska po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2015 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej L. B. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową – matkę B. Ł. oraz B. Ł. przeciwko M. S. o zapłatę 1 uchyla w całości wyrok zaoczny Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wi
Czytaj więcej»

V C 1686/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-08-18

Data publikacji: 2017-06-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: brak utrzymywania kontaktów wnuczki ze spadkodawczynią nie stanowi podstawy zastosowania przepisu art. 5 kc
Sygnatura akt V C 1686/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 18 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i W. w P. V Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Monika Frąckowiak Protokolant:starszy sekretarz sądowy Sylwia Hochół po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2016 r. w Poznaniu sprawy z powództwa A. W. przeciwko M. M. - o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 34.789 zł (trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych)
Czytaj więcej»

V C 675/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-13

Data publikacji: 2017-06-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. nie sposób jednak również uznać, iż szkoda w postaci umniejszenia aktywów majątku powoda o koszt opinii stanowi normalne następstwo zdarzenia, z którego wynikła szkoda. Za normalne zaś następstwo uszkodzenia samochodu uznać bowiem należy stanowiące szkodę koszty jego naprawy, do zwrotu których zobowiązany jest podmiot odpowiedzialny do pokrycia szkody. Tym samym kolejna odpłatna wycena kosztów naprawy nie może pozostawać w normalnym związku przyczynowym z faktem zaistnienia wypadku komunikacyjnego. 2. sam fakt sporządzenia opinii nie świadczy jeszcze o jej kosztach ani wysokości. Strona powodowa przedłożyła zaś wyłącznie opisany i oceniony już wyżej rachunek na dochodzoną kwotę, który nie mógł stanowić wiarygodnego dowodu zapłaty wynagrodzeń temu rzeczoznawcy (jego firmie, zespołowi czy stowarzyszeniu, w których on działa).
Sygn. akt V C 675/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 13 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Kamil Antkowiak Protokolant: Karolina Kicińska po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa R. P. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 19.276 zł 01 gr (dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt s
Czytaj więcej»