Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
290

VI K 1101/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-01-25

Data publikacji: 2018-02-26

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2018r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VI Karny w składzie: Przewodniczący SSR Izabela Hantz – Nowak Protokolant: staż Iza Jóźwiak przy udziale --- po rozpoznaniu dnia 25.01.2018r. sprawy P. K. , s. K. i E. zd. S. , ur. (...) w Ś. oskarżonego o to, że: w dniu 12.10.17r. w L. będąc w stanie nietrzeźwości prowadził w ruchu lądowym samochód marki V. (...) o nr rej. (...) , badanie urządzeniem Alkometr A 2.0 wykaza
Czytaj więcej»

VI K 1188/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-03-14

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI K 1188/18 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2019r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VI Karny w składzie: Przewodniczący SSR Izabela Hantz – Nowak Protokolant: sek. sąd. Katarzyna Pawłowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań Wilda – Bartosz Deskiewicz po rozpoznaniu dnia 14.03.2019 r. sprawy D. Ś. , c. A. i E. zd. W. , ur. (...) w N. skazanej prawomocnymi wyrokami: 1 Sądu Rejonowego w Ełku z dnia 06.10.15r. syg
Czytaj więcej»

VI K 1190/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-03-09

Data publikacji: 2018-04-27

trafność 100%

WYROK ​ W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2018 roku Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VI Karny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Monika Małasiak Protokolant: p.o. stażysty Agata Jarzynka przy udziale Prokuratora Prok. Rejonowej Poznań – Wilda ------------ po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23.01.18r. i 09.03.18r. sprawy Ł. K. , syna Z. i H. z domu I. , ur. (...) w P. oskarżonego o to, że: W dniu 9 maja 2014r. w S. pomimo grożącej mu niewypłaca
Czytaj więcej»

VI K 1222/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-04-30

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VI Karny, w składzie: Przewodniczący: SSR Monika Małasiak Protokolant: p.o. stażysty Agata Jarzynka przy udziale Prok. Prok. Rej. Poznań Wilda ------------ po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20.03 i 16.04.2018r. sprawy przeciwko A. T. , c. S. i M. , ur. (...) we W. oskarżonej o to, że: W dniu 20 sierpnia 2017 r. w L. dokonała uszkodzenia pojazdów marki A. (...) o nr re
Czytaj więcej»

VI K 1242/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-01-30

Data publikacji: 2018-02-26

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VI Karny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Monika Małasiak Protokolant: p.o. stażysty Antoni Noskiewicz przy udziale Prokuratora Prok. Rejonowej Poznań – Wilda ------------ po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 stycznia 2018r. sprawy M. K. , syna R. i W. z domu B. , ur. (...) w P. oskarżonego o to, że: W dniu 30 sierpnia 2017 roku w S. naruszył zasady bezpi
Czytaj więcej»

I C 2040/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-06-13

Data publikacji: 2017-11-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (): Tylko w sytuacji gdyby ogólne warunki ubezpieczenia (...) wiązały opłatę likwidacyjną i opłatę za wykup z kosztami, na które powoływał się pozwany - miałoby to znaczenie dla oceny, czy ustalana wartość wykupu jest adekwatna do kosztów ponoszonych przez ubezpieczyciela w związku z rozwiązaniem umowy. (...) (...) trudno uznać za główne (...)
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Karol Resztak Protokolant: prot.sąd. Magdalena Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2017r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa W. N. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda W. N. kwotę 18.520,45 zł (osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych czterdzieści pięć gro
Czytaj więcej»

II C 26/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-11-17

Data publikacji: 2018-07-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 17 listopada 2016r. Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Fluder Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Wargowiak po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2016r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko M. M. i K. G. o zwolnienie zajętej ruchomości od egzekucji 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda (...) Bank Spółki Akcyjnej
Czytaj więcej»

II C 157/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-05-13

Data publikacji: 2017-09-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: tytuł wykonawczy
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2016 roku Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny w osobie SSR Pawła Geislera Protokolant: praktykant M. D. po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2016 roku w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa E. S. i J. S. (1) przeciwko (...) Bank (...) SA z siedzibą w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powodów solidarnie na rzecz pozwanego kwotę 3.634 zł (trzy tysiące sześćset tr
Czytaj więcej»

II Co 2887/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-06-17

Data publikacji: 2019-10-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Oddalenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności
Sygnatura akt II Co 2887/19 POSTANOWIENIE Dnia 17 czerwca 2019 roku Referendarz Sądowy E. J. w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2019 roku w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku M. M. oraz małoletnich wierzycieli K. Z. i M. Z. (1) reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego matkę M. M. przeciwko dłużnikowi: M. Z. (2) o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie notarialnej – umowie alimentacyjnej - aktowi n
Czytaj więcej»

II Co 4341/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-12-05

Data publikacji: 2018-07-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Każdy tytuł egzekucyjny powinien stwierdzać obowiązek świadczenia wynikający z oznaczonego stosunku prawnego.Choć co do zasady w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności nie jest dopuszczalne dokonywanie oceny ważności czynności prawnej tym niemniej dopuszczono możliwość oddalenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności jeżeli z treści (...)
POSTANOWIENIE Dnia 5 grudnia 2017 r. Referendarz sądowy E. J. w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2017 roku w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku wierzyciela: S. D. przeciwko dłużnikowi: K. D. o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu postanawia: oddalić wniosek. Referendarz sądowy E. J. UZASADNIENIE W dniu 17 października 2017 r. S. D. wniósł do tutejszego Sądu o nadanie klauzuli wykonalności tyt
Czytaj więcej»