Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
427

V C 782/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-07-22

Data publikacji: 2017-07-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jako podstęp może zostać również zakwalifikowane zatajenie, które może się przejawiać w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, strona wie, że jej kontrahent jest w błędzie, nie wyprowadza go jednak z niego. Po drugie, strona nie mówi całej prawdy, zatajając fakt, który dla zawarcia umowy ma większe lub mniejsze znaczenie. W sytuacji pierwszej (...)
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Przemysław Funka Protokolant: Wojciech Przybylski po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Z. S. przeciwko (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 ustala, że nie istnieje stosunek zobowiązaniowy między powódką a pozwaną, mający swą podstawę prawną w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych z
Czytaj więcej»

V C 803/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-10-09

Data publikacji: 2021-03-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: nietezowane
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 października 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział V Cywilny: w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marta Ścisła Protokolant: Joanna Flajszer po rozpoznaniu w dniu 9 października 2018 r., w P. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w P. przeciwko U. (...) w Ł. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego U. (...) w Ł. , na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w P. , kwotę 1.918,80 złotych (jeden tysiąc dziewięćset osiem
Czytaj więcej»

V C 816/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2021-02-17

Data publikacji: 2022-02-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V C 816/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 17 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Barbara Dolata Protokolant: p. o. stażysty Tomasz Piotrowski po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2021 r. w P. (...) na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w P. przeciwko B. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz pow
Czytaj więcej»

V C 840/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-10-22

Data publikacji: 2020-05-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: De facto sporna sprzedaż stanowiło jednak darowiznę lokalu pomiędzy siostrami. Tym samym sprzedaż okazała się czynnością pozorną, a darowizna czynnością dysymulowaną (ukrytą), dla której zachowano formę aktu notarialnego. Powyższy wniosek potwierdziła zresztą podnoszona przez pozwaną okoliczność, że właśnie za darmo zbywająca nadal miała (...)
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Kamil Antkowiak Protokolant: Karolina Kicińska po rozpoznaniu w dniu 15 października 2018 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa M. W. , B. W. i małoletniego S. W. działającego przez ojca M. W. przeciwko M. S. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 1 Nakazuje, w celu uzgodni
Czytaj więcej»

V C 897/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-02-24

Data publikacji: 2021-03-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt V C 897/15 ​ WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Lidia Mierzyńska Protokolant: Magdalena Waligóra po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2017 r. w P. sprawy z powództwa Z. P. przeciwko A. S. o ustalenie 1. uchyla w całości wyrok zaoczny z dnia 10 grudnia 2014 r. wydany przez Sąd Rejonowy w Węgrowie w sprawie o sygn. akt I C 636/14, 2. ustala, że umo
Czytaj więcej»

V C 902/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2021-02-24

Data publikacji: 2021-09-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W sytuacji, gdy doszło do przekazania przez pozwanego kluczy do przedmiotowego domu powódce (na podstawie umowy przedwstępnej), powstała w związku z tym sytuacja faktyczna miała charakter zbliżony do instytucji użyczenia, nie zaś bezumownego korzystania.
Sygn. akt V C 902/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 24 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Kamil Antkowiak Protokolant: Karolina Kicińska po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2021 r. w P. (...) na rozprawie sprawy z powództwa K. D. (1) przeciwko A. D. (1) o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) wraz odsetkami ustawowymi za op
Czytaj więcej»

V C 1133/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-11-27

Data publikacji: 2021-11-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zgodnie z art. 71 ust.1 ustawy z 21.08.1997 r. o gospod. nieruchomościami za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłatę roczną.
Sygn. akt V C 1133/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 27 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Barbara Dolata Protokolant: p. o. stażysty Tomasz Piotrowski po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2019 r. w (...) na rozprawie sprawy z powództwa S. P. przeciwko W. (...) (...) z siedzibą w L. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 54 519,49 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewi
Czytaj więcej»

V C 1161/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-02-04

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

V C 1161/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Przemysław Funka Protokolant: praktykant Ewa Kalinowska po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2015 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa E. M. przeciwko G. M. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 9.800 zł (dziewięć tysięcy osiemset złotych zero groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od 20 kwietnia 20
Czytaj więcej»

V C 1216/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2020-09-02

Data publikacji: 2022-01-03

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akta V C 1216/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 września 2020 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Przemysław Funka Protokolant: st. prot. sąd. I. G. po rozpoznaniu w dniu 2 września 2020 r. w (...) na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego 1 217 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 1 200 zł t
Czytaj więcej»

V C 1776/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-04-11

Data publikacji: 2020-01-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V C 1776/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Lidia Mierzyńska Protokolant: prot. sąd. Magdalena Waligóra po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2017 r. w P. sprawy z powództwa N. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1. oddala powództwo, 2. kosztami postępowania obciąża powódkę w całości i na tej zasadzie zasądza od powódk
Czytaj więcej»