Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
277

V C 2981/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-08-03

Data publikacji: 2017-12-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Strona powodowa nie powołała skutecznie w niniejszej sprawie biegłego, który w sposób fachowy i przy określonej metodzie badawczej mógłby ustalić rzeczywiste ceny rynkowe najmu pojazdów marki Ford na terenie Poznania i okolic. Stawki najmu konkretnych marek pojazdów (Fiesta i Focus Combi) nie stanowią bowiem w żadnej mierze tzw. (...)
Sygn. akt V C 2981/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 28 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Kamil Antkowiak Protokolant: Karolina Kicińska po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2017 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa „ B. (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę 1 Powództwo oddala. 2 Kosztami procesu obciąża powoda w całości i z tego t
Czytaj więcej»

V C 4349/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-04-05

Data publikacji: 2018-10-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygnatura akt V C 4349/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 5 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i W. w P. V Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marta Ścisła Protokolant: Linda Pilarczyk po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2018 r. w Poznaniu sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko D. Z. - o zapłatę 1 oddala powództwo w całości; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 1292,00 zł tytułem zwrotu kosztów pos
Czytaj więcej»

V Ns 53/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2012-01-30

Data publikacji: 2019-02-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W rezultacie, upływ przewidzianego w ustawie terminu zasiedzenia (30 lat posiadania przy przyznanej przez wnioskodawcę złej wierze) mógł nastąpić tylko w wypadku, gdyby do czasu posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe od 1 lutego 1989 r. i jego następcę prawnego uczestnika doliczyć czas posiadania Skarbu Państwa. Wymagało to wykazania (...)
Sygn. akt I Ns 2006/10 POSTANOWIENIE Dnia 30 stycznia 2012 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Kamil Antkowiak Protokolant: Michał Andrzejewski po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2012 r. (...) na rozprawie sprawy z wniosku (...) S.A. z siedzibą w W. przy uczestnictwie H. Z. oraz (...) S.A. z siedzibą w W. o zasiedzenie postanawia: 1 Wniosek oddalić. 2 Zasądzić od wnioskodawcy na rzecz uczestniczki postępowania H.
Czytaj więcej»

V Ns 728/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-10-31

Data publikacji: 2019-09-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V Ns 728/16 POSTANOWIENIE Dnia 31 października 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Lidia Mierzyńska Protokolant: Magdalena Waligóra po rozpoznaniu w dniu 17 października 2017 r. w Poznaniu, na rozprawie sprawy z wniosku: M. S. przy udziale: (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. , (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. o ustanowienie służebności przesyłu postanawia: 1. oddalić wniosek o ust
Czytaj więcej»

V Ns 315/12

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-02-29

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. zwrot nt. jedyności spadkobierczyni wyraźnie w ocenie Sądu wskazuje na wyłączność jej dziedziczenia i nie wymagał, co do zasady, już dalszej wykładni. Wykładnia zaś testamentu polega na tym, że należy go tak tłumaczyć, ażeby zapewnić możliwe urzeczywistnienie woli spadkodawcy (art. 948 § 1 kc), a dopiero, jeżeli testament może być (...)
Sygn. akt V Ns 315/12 POSTANOWIENIE Dnia 29 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Kamil Antkowiak Protokolant Karolina Kicińska po rozpoznaniu w dniu 29 lutego 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z wniosku L. G. i J. W. przy uczestnictwie T. P. , J. B. , M. B. (1) , I. B. , E. G. (1) , L. B. (1) , B. G. , J. S. , M. S. , J. M. , A. M. (1) , K. Z. , W. K. , A. J. , Miasta P. o stwierdzenie nabycia spad
Czytaj więcej»

V Ns 2126/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-01-16

Data publikacji: 2018-07-31

trafność 100%

POSTANOWIENIE Dnia 16 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Lidia Mierzyńska Protokolant: Magdalena Waligóra po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2018 r. w Poznaniu, na rozprawie sprawy z wniosku: P. S. przy uczestnictwie (...) Bank S.A. z siedzibą w W. , J. S. o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezachowania terminu do przyjęcia z dobrodziejstwem inwentarza spadku po Z. S. , zmarłym w dniu 16 listopada
Czytaj więcej»

V Ns 2183/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-05-16

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V Ns 2183/14 POSTANOWIENIE Dnia 16 maja 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Lidia Mierzyńska Protokolant: Magdalena Waligóra po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2017 r. w Poznaniu, na rozprawie sprawy z wniosku: I. W. przy udziale: L. F. , A. S. , M. S. o zmianę postanowienia z dnia 4 grudnia 2013 roku o stwierdzeniu nabycia spadku po M. F. 1 oddala wniosek, 2 kosztami postępowania obciąża wnioskodawczynię i uczestnic
Czytaj więcej»

VI K 13/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-06-25

Data publikacji: 2018-08-31

trafność 100%

Sygn. akt VI K 13/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2018r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VI Karny w składzie: Przewodniczący SSR Izabela Hantz – Nowak Protokolant: staż. Iza Jóźwiak przy udziale -- po rozpoznaniu dnia 16.10.17r., 07.12.17r., 18.04.18r., 11.06.18r. sprawy z oskarżenia prywatnego K. J. (1) przeciwko A. K. (1) , c. R. i K. , ur. (...) w P. oskarżonej o to, że: w okresie od dnia 26 marca 2014r. do dnia 16 czerwca 2016r. poprzez
Czytaj więcej»

VI K 19/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-03-19

Data publikacji: 2018-04-27

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2018r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VI Karny w składzie: Przewodniczący SSR Izabela Hantz – Nowak Protokolant: st. prot. sad. Izabela Koszuta przy udziale ---- po rozpoznaniu dnia 3.07.17r., 27.09.17r., 1.02.18r., 15.03.18r. sprawy Z. L. , s. Z. i Z. zd. B. , ur. (...) w K. oskarżonego o to, że: w dniu 16.09.16r. w S. na ul. (...) na terenie stacji paliw (...) prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny marki
Czytaj więcej»

VI K 89/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-03-11

Data publikacji: 2019-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 luty 2019r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VI Karny w składzie: Przewodniczący SSR Izabela Hantz – Nowak Protokolant: prakt. Jakub Kochanowski przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań Wilda --- po rozpoznaniu dnia 11.06.18r., 9.07.18r. , 21.09.18r.,31.10.18r.,13.02.19r. sprawy W. K. s. S. i I. zd. F. , ur. (...) w S. oskarżonego o to, że: w okresie od dnia 9 listopada 2012 r. do dnia 23 lutego 2016r. w P.
Czytaj więcej»