Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
316

V C 564/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-06-07

Data publikacji: 2019-06-28

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda (...) Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Przemysław Funka Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Włodarz po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2017 r. (...) na rozprawie sprawy z powództwa E. G. przeciwko (...) sp.j. z siedzibą w P. przy udziale interwenienta ubocznego po stronie pozwanej (...) Budowlana sp. z o.o. z siedzibą w W. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz
Czytaj więcej»

V C 624/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-04-19

Data publikacji: 2017-01-30

trafność 100%

Sygn. akt V C 624/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Lidia Mierzyńska Protokolant: Magdalena Waligóra po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2016 r. w P. sprawy z powództwa Miasta P. przeciwko B. P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 280,60 zł (dwieście osiemdziesiąt złotych sześćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
Czytaj więcej»

V C 782/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-07-22

Data publikacji: 2017-07-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jako podstęp może zostać również zakwalifikowane zatajenie, które może się przejawiać w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, strona wie, że jej kontrahent jest w błędzie, nie wyprowadza go jednak z niego. Po drugie, strona nie mówi całej prawdy, zatajając fakt, który dla zawarcia umowy ma większe lub mniejsze znaczenie. W sytuacji pierwszej (...)
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Przemysław Funka Protokolant: Wojciech Przybylski po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Z. S. przeciwko (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 ustala, że nie istnieje stosunek zobowiązaniowy między powódką a pozwaną, mający swą podstawę prawną w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych z
Czytaj więcej»

V C 840/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-10-22

Data publikacji: 2020-05-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: De facto sporna sprzedaż stanowiło jednak darowiznę lokalu pomiędzy siostrami. Tym samym sprzedaż okazała się czynnością pozorną, a darowizna czynnością dysymulowaną (ukrytą), dla której zachowano formę aktu notarialnego. Powyższy wniosek potwierdziła zresztą podnoszona przez pozwaną okoliczność, że właśnie za darmo zbywająca nadal miała (...)
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Kamil Antkowiak Protokolant: Karolina Kicińska po rozpoznaniu w dniu 15 października 2018 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa M. W. , B. W. i małoletniego S. W. działającego przez ojca M. W. przeciwko M. S. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 1 Nakazuje, w celu uzgodni
Czytaj więcej»

V C 1284/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-05-10

Data publikacji: 2019-01-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt: V C 1284/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i W. w Poznaniu, Wydział V Cywilny: w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marta Ścisła Protokolant: Linda Pilarczyk po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2018 r., w P. na rozprawie sprawy z powództwa E. B. , A. B. , wspólników Blacharstwo, Lakiernictwo, (...) , A. B. , (...) s.c. w P. przeciwko (...) SA w S. , o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) SA w S. , na rzecz powodów s
Czytaj więcej»

V C 1408/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-02-27

Data publikacji: 2019-07-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zgłoszenie wniosku o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka nie zwalnia strony od przytoczenia twierdzeń o faktach składających się na podstawę żądania. Ciężar przytoczenia spoczywa na stronie a nie świadku. Nie ma podstaw do prowadzenia dowodu dla wykazania faktów, ktore nie zostały przytoczone
Sygn. akt V C 1408/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda (...) Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Przemysław Funka Protokolant: prot. sąd. Izabela Grochowicka po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2019 r. (...) na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa-Prezydenta Miasta P. przeciwko B. M. i P. M. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanych 1 234 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym
Czytaj więcej»

V C 2981/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-08-03

Data publikacji: 2017-12-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Strona powodowa nie powołała skutecznie w niniejszej sprawie biegłego, który w sposób fachowy i przy określonej metodzie badawczej mógłby ustalić rzeczywiste ceny rynkowe najmu pojazdów marki Ford na terenie Poznania i okolic. Stawki najmu konkretnych marek pojazdów (Fiesta i Focus Combi) nie stanowią bowiem w żadnej mierze tzw. (...)
Sygn. akt V C 2981/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 28 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Kamil Antkowiak Protokolant: Karolina Kicińska po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2017 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa „ B. (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę 1 Powództwo oddala. 2 Kosztami procesu obciąża powoda w całości i z tego t
Czytaj więcej»

IV RC 11/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-10-20

Data publikacji: 2016-05-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2015 roku Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i W. w P. Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Koczorowska Protokolant: Magdalena Jackowska po rozpoznaniu w dniu 6 października 2015 roku w Poznaniu sprawy z powództwa małoletniej W. K. reprezentowanej przez matkę A. K. przeciwko pozwanemu M. K. o podwyższenie alimentów 1 Zasądza od pozwanego M. K. na rzecz małoletniej powódki W. K. podwyższone al
Czytaj więcej»

IV RC 111/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-08-19

Data publikacji: 2017-08-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obniżenie alimentów
Sygnatura akt IV RC 111/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 19 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Tomasz Malicki Protokolant: apl. sędz. Magda Grzywacz po rozpoznaniu w dniu 9.08.2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa M. Z. (1) przeciwko małoletniemu R. Z. reprezentowanemu przez matkę A. Z. o alimenty 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz stro
Czytaj więcej»

IV RC 130/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-10-10

Data publikacji: 2019-07-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalić powództwo o obniżenie alimentów
Sygn akt IV R C 130/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i W. w P. Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym : Przewodniczący SSR Eugeniusz Bosacki Protokolant Monika Smocikowska po rozpoznaniu w dniu 3 października 2018 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa R. K. przeciwko małoletniemu M. K. działającemu przez matkę J. K. o obniżenie alimentów 1 Powództwo oddala; 2 Uiszczonymi kosztami opłaty sądowej obc
Czytaj więcej»