Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
340

V C 709/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-10-13

Data publikacji: 2017-12-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: warunki umowy AC nie wiążące konsumenta w zakresie stałej sumy
Sygnatura akt V C 709/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 13 października 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w P. (...) V Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Ewa Nerga-Kujawa Protokolant:prot. sąd. Joanna Flajszer po rozpoznaniu w dniu 29 września 2017 r. w P. (...) na rozprawie sprawy z powództwa P. S. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. - o zapłatę 4 460,00 zł 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2760,00 zł (dwa tysiące
Czytaj więcej»

V C 757/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-08-13

Data publikacji: 2019-12-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Strony mogą umownie inaczej uregulować instytucję zadatku, a w tym ograniczyć zastrzeżenie jego zwrotu jedynie do wartości nominalnej (a nie aż podwójnej), co właśnie miało miejsce w realiach niniejszej sprawy i były w pełni dozwolone.
Sygn. akt V C 757/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 13 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Kamil Antkowiak Protokolant: Grzegorz Cymerman po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2017 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa D. K. , Stowarzyszenia (...) z siedzibą we W. przeciwko (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. o zapłatę 1 Oddala powództwo w całości. 2 Kosztami obciąża w całości pow
Czytaj więcej»

V C 751/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-09-30

Data publikacji: 2020-04-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. W tym przypadku tym stanem rzeczy jest zaniechanie nie tylko prawnego, ale powszechnie przyjętego obowiązku dbania o należyty stan zarządzanego mienia. 2. z powyższego płynie wniosek, źe właściciel posesji, na której rosło sporne drzewo, które spadło na samochód powoda po prostu nie dochował należytej staranności o dbałość rosnących na (...)
Sygn. akt V C 751/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 30 września 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Kamil Antkowiak Protokolant: Karolina Kicińska po rozpoznaniu w dniu 16 września 2019 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa J. R. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3.348 zł 22 gr (trzy tysiące trzysta czterdzieś
Czytaj więcej»

V C 782/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-07-22

Data publikacji: 2017-07-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jako podstęp może zostać również zakwalifikowane zatajenie, które może się przejawiać w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, strona wie, że jej kontrahent jest w błędzie, nie wyprowadza go jednak z niego. Po drugie, strona nie mówi całej prawdy, zatajając fakt, który dla zawarcia umowy ma większe lub mniejsze znaczenie. W sytuacji pierwszej (...)
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Przemysław Funka Protokolant: Wojciech Przybylski po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Z. S. przeciwko (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 ustala, że nie istnieje stosunek zobowiązaniowy między powódką a pozwaną, mający swą podstawę prawną w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych z
Czytaj więcej»

V C 841/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2020-07-20

Data publikacji: 2020-12-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Zasady prakseologiczne oraz deontologii zawodu pracownika mienia w zakresie zabezpieczenia miejsca wypadku musiały być znane powodowi z doświadczenia zawodowego, zatem tym bardziej obciąża go brak dochowania wyższego miernika należytej staranności (por. art. 355 kc) w zabezpieczeniu materiału dowodowego i przedstawienia go wyłącznie w (...)
Sygn. akt V C 841/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 20 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Kamil Antkowiak Protokolant: st. prot. sąd. Joanna Flajszer po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2020 r. w (...) na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. o zapłatę 1 Powództwo oddala w całości. 2 Kosztami obciąża powoda w cał
Czytaj więcej»

V C 840/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-10-22

Data publikacji: 2020-05-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: De facto sporna sprzedaż stanowiło jednak darowiznę lokalu pomiędzy siostrami. Tym samym sprzedaż okazała się czynnością pozorną, a darowizna czynnością dysymulowaną (ukrytą), dla której zachowano formę aktu notarialnego. Powyższy wniosek potwierdziła zresztą podnoszona przez pozwaną okoliczność, że właśnie za darmo zbywająca nadal miała (...)
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Kamil Antkowiak Protokolant: Karolina Kicińska po rozpoznaniu w dniu 15 października 2018 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa M. W. , B. W. i małoletniego S. W. działającego przez ojca M. W. przeciwko M. S. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 1 Nakazuje, w celu uzgodni
Czytaj więcej»

V C 1161/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-02-04

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

V C 1161/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Przemysław Funka Protokolant: praktykant Ewa Kalinowska po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2015 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa E. M. przeciwko G. M. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 9.800 zł (dziewięć tysięcy osiemset złotych zero groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od 20 kwietnia 20
Czytaj więcej»

V C 1233/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-06-01

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygnatura akt V C 1233/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 1 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Marta Ścisła Protokolant:Joanna Flajszer po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2017 r. (...) sprawy z powództwa D. K. przeciwko Towarzystwo (...) z siedzibą w W. - o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) SA w W. na rzecz powoda D. K. , kwotę 20.949,91 złotych ( dwadzieścia tysięcy dzie
Czytaj więcej»

V C 1284/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-05-10

Data publikacji: 2019-01-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt: V C 1284/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i W. w Poznaniu, Wydział V Cywilny: w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marta Ścisła Protokolant: Linda Pilarczyk po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2018 r., w P. na rozprawie sprawy z powództwa E. B. , A. B. , wspólników Blacharstwo, Lakiernictwo, (...) , A. B. , (...) s.c. w P. przeciwko (...) SA w S. , o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) SA w S. , na rzecz powodów s
Czytaj więcej»

V C 1260/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-02-17

Data publikacji: 2016-07-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Skoro strony nie zawarły aneksu do umowy zmieniającego wysokość należnej składki, same ustalenia powódki co do błędnie naliczonej zniżki w wysokości składki ubezpieczeniowej, nie pozwalają na stwierdzenie, iż powódce służy roszczenie o zapłatę kwoty dochodzonej pozwem."
Sygnatura akt V C 1260/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poznań, dnia 17 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Barbara Dolata Protokolant: prot. sąd. Joanna Flajszer po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko A. R. - o zapłatę 1 Oddala powództwo. 2 Zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 197,00 zł (sto dzie
Czytaj więcej»