Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
300

V C 1776/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-04-11

Data publikacji: 2020-01-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V C 1776/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Lidia Mierzyńska Protokolant: prot. sąd. Magdalena Waligóra po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2017 r. w P. sprawy z powództwa N. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1. oddala powództwo, 2. kosztami postępowania obciąża powódkę w całości i na tej zasadzie zasądza od powódk
Czytaj więcej»

V C 1787/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-09-29

Data publikacji: 2018-06-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: okres najmu pojazdu zastępczego pozostający z adekwatnym związku przyczynowym ze szkodą.
Sygnatura akt V C 1787/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 29 września 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i W. w P. V Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Nerga-Kujawa Protokolant: prot. sąd. Justyna Pieczyńska po rozpoznaniu w dniu 29 września 2017 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa M. M. (...) - POMOC (...) przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. - o zapłatę 2 947,00 zł Postanawia: 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwot
Czytaj więcej»

V C 1845/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-03-13

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V C 1845/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poznań, dnia 13 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Kamil Antkowiak Protokolant: Karolina Kicińska po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2017 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Z. M. przeciwko J. W. o zapłatę zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 307 zł 50 gr (trzysta siedem złotych pięćdziesiąt groszy) wraz z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

V C 2008/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-10-13

Data publikacji: 2019-08-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zakres odszkodowania za szkodę w przypadku przesądzenia odpowiedzialności ubezpieczyciela na przyszłość
Sygnatura akt V C 2008/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 13 października 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny w następującym składzie Przewodniczący: SSR Ewa Nerga – Kujawa Protokolant: prot. sąd. Justyna Pieczyńska po rozpoznaniu w dniu 29 września 2017 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. - o zapłatę 18 850,00 zł 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 18.849,96 zł (o
Czytaj więcej»

V C 2214/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-02-05

Data publikacji: 2018-07-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. powodowie nie mogą oczekiwać zapewnienia im potrzeby dostępu samochodowego do tyłu posesji, tylko z tej racji, że front działki mają ich własną kamienicą zabudowany. Zwrócić bowiem należy, że mamy przecież do czynienia w okolicznościach sprawy z zabudową ścisłego, staromiejskiego centrum miasta, gdzie z reguły wykluczony jest dojazd (...)
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Kamil Antkowiak Protokolant: Karolina Kicińska po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2018 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa H. Ż. , R. Ż. , J. N. , E. N. , M. D. przeciwko A. P. , H. P. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 1 Nakazuje, w celu uzgodnienia stanu prawnego ujawnioneg
Czytaj więcej»

V C 2981/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-08-03

Data publikacji: 2017-12-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Strona powodowa nie powołała skutecznie w niniejszej sprawie biegłego, który w sposób fachowy i przy określonej metodzie badawczej mógłby ustalić rzeczywiste ceny rynkowe najmu pojazdów marki Ford na terenie Poznania i okolic. Stawki najmu konkretnych marek pojazdów (Fiesta i Focus Combi) nie stanowią bowiem w żadnej mierze tzw. (...)
Sygn. akt V C 2981/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 28 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Kamil Antkowiak Protokolant: Karolina Kicińska po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2017 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa „ B. (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę 1 Powództwo oddala. 2 Kosztami procesu obciąża powoda w całości i z tego t
Czytaj więcej»

V Ns 53/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2012-01-30

Data publikacji: 2019-02-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W rezultacie, upływ przewidzianego w ustawie terminu zasiedzenia (30 lat posiadania przy przyznanej przez wnioskodawcę złej wierze) mógł nastąpić tylko w wypadku, gdyby do czasu posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe od 1 lutego 1989 r. i jego następcę prawnego uczestnika doliczyć czas posiadania Skarbu Państwa. Wymagało to wykazania (...)
Sygn. akt I Ns 2006/10 POSTANOWIENIE Dnia 30 stycznia 2012 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Kamil Antkowiak Protokolant: Michał Andrzejewski po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2012 r. (...) na rozprawie sprawy z wniosku (...) S.A. z siedzibą w W. przy uczestnictwie H. Z. oraz (...) S.A. z siedzibą w W. o zasiedzenie postanawia: 1 Wniosek oddalić. 2 Zasądzić od wnioskodawcy na rzecz uczestniczki postępowania H.
Czytaj więcej»

V Ns 315/12

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-02-29

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. zwrot nt. jedyności spadkobierczyni wyraźnie w ocenie Sądu wskazuje na wyłączność jej dziedziczenia i nie wymagał, co do zasady, już dalszej wykładni. Wykładnia zaś testamentu polega na tym, że należy go tak tłumaczyć, ażeby zapewnić możliwe urzeczywistnienie woli spadkodawcy (art. 948 § 1 kc), a dopiero, jeżeli testament może być (...)
Sygn. akt V Ns 315/12 POSTANOWIENIE Dnia 29 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Kamil Antkowiak Protokolant Karolina Kicińska po rozpoznaniu w dniu 29 lutego 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z wniosku L. G. i J. W. przy uczestnictwie T. P. , J. B. , M. B. (1) , I. B. , E. G. (1) , L. B. (1) , B. G. , J. S. , M. S. , J. M. , A. M. (1) , K. Z. , W. K. , A. J. , Miasta P. o stwierdzenie nabycia spad
Czytaj więcej»

V Ns 728/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-10-31

Data publikacji: 2019-09-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V Ns 728/16 POSTANOWIENIE Dnia 31 października 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Lidia Mierzyńska Protokolant: Magdalena Waligóra po rozpoznaniu w dniu 17 października 2017 r. w Poznaniu, na rozprawie sprawy z wniosku: M. S. przy udziale: (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. , (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. o ustanowienie służebności przesyłu postanawia: 1. oddalić wniosek o ust
Czytaj więcej»

V Ns 2126/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-01-16

Data publikacji: 2018-07-31

trafność 100%

POSTANOWIENIE Dnia 16 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Lidia Mierzyńska Protokolant: Magdalena Waligóra po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2018 r. w Poznaniu, na rozprawie sprawy z wniosku: P. S. przy uczestnictwie (...) Bank S.A. z siedzibą w W. , J. S. o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezachowania terminu do przyjęcia z dobrodziejstwem inwentarza spadku po Z. S. , zmarłym w dniu 16 listopada
Czytaj więcej»