Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
265

I C 399/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-08

Data publikacji: 2017-12-29

trafność 100%

Sygn akt: I.C. 399/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i W. w P. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Barbara Chylak Protokolant: Marta Wojniłowicz po rozpoznaniu w dniu 08 czerwca 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa: M. S. (1) przeciwko: U. 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. o: zapłatę 1 oddala powództwo, 2 na podstawie art. 102 kpc nie obciąż
Czytaj więcej»

I C 825/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-02-11

Data publikacji: 2016-10-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 825/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2015r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodnicząca: · SSR Krystyna Szymczak Protokolant: ·· st. sekr. sąd. I. K. po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2015r. na rozprawie sprawy z powództwa A. S. przeciwko (...) SA V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 Powództwo oddala. 2 Zasądza od powoda A. S. na rzecz pozwanego (...) SA V. (...) z siedzibą w W. kwotę 3617,00 zł tytułem
Czytaj więcej»

I C 1794/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-10-08

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: kara umowna -klauzula abuzywna
Sygn. akt I C 1794/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 października 2015r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, I Wydział Cywilny Przewodniczący: SSR Armand Meissner Protokolant: Marta Kulczyńska Po rozpoznaniu w dniu 8 października 2015r. w Poznaniu sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko M. B. o zapłatę 1 Umarza postępowanie co do kwoty 440,18zł, 2 Oddala powództwo w pozostałym części, 3 Kosztami procesu obciąża strony stosunkowo, a mianowicie powódkę w 19
Czytaj więcej»

I C 2040/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-06-13

Data publikacji: 2017-11-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (): Tylko w sytuacji gdyby ogólne warunki ubezpieczenia (...) wiązały opłatę likwidacyjną i opłatę za wykup z kosztami, na które powoływał się pozwany - miałoby to znaczenie dla oceny, czy ustalana wartość wykupu jest adekwatna do kosztów ponoszonych przez ubezpieczyciela w związku z rozwiązaniem umowy. (...) (...) trudno uznać za główne (...)
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Karol Resztak Protokolant: prot.sąd. Magdalena Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2017r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa W. N. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda W. N. kwotę 18.520,45 zł (osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych czterdzieści pięć gro
Czytaj więcej»

II C 26/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-11-17

Data publikacji: 2018-07-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 17 listopada 2016r. Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Fluder Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Wargowiak po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2016r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko M. M. i K. G. o zwolnienie zajętej ruchomości od egzekucji 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda (...) Bank Spółki Akcyjnej
Czytaj więcej»

II C 157/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-05-13

Data publikacji: 2017-09-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: tytuł wykonawczy
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2016 roku Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny w osobie SSR Pawła Geislera Protokolant: praktykant M. D. po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2016 roku w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa E. S. i J. S. (1) przeciwko (...) Bank (...) SA z siedzibą w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powodów solidarnie na rzecz pozwanego kwotę 3.634 zł (trzy tysiące sześćset tr
Czytaj więcej»

II Co 4341/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-12-05

Data publikacji: 2018-07-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Każdy tytuł egzekucyjny powinien stwierdzać obowiązek świadczenia wynikający z oznaczonego stosunku prawnego.Choć co do zasady w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności nie jest dopuszczalne dokonywanie oceny ważności czynności prawnej tym niemniej dopuszczono możliwość oddalenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności jeżeli z treści (...)
POSTANOWIENIE Dnia 5 grudnia 2017 r. Referendarz sądowy E. J. w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2017 roku w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku wierzyciela: S. D. przeciwko dłużnikowi: K. D. o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu postanawia: oddalić wniosek. Referendarz sądowy E. J. UZASADNIENIE W dniu 17 października 2017 r. S. D. wniósł do tutejszego Sądu o nadanie klauzuli wykonalności tyt
Czytaj więcej»

III K 514/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-09-19

Data publikacji: 2018-11-27

trafność 100%

Teza orzeczenia: oszustwo
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Bożena Baraniak Protokolant: w obecności Prokuratora Prok. Rej. P. – (...) --- po rozpoznaniu dnia 10 września 2018 r. sprawy D. J. urodz. (...) w P. , syna J. i A. z d. O. oskarżonego o to, że: 1 w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w dniu 9 października 2009 roku oraz w dniu 13 październi
Czytaj więcej»

III K 1181/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-06-21

Data publikacji: 2018-07-27

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w Wydziale III Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Karolina Słowińska – Dwornicka Protokolant: Aleksandra Grzeszkiewicz w obecności Prokuratora Prok. Rej. P. – (...) w P. – Łukasza Wawrzyniaka po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 14.12.2017r., 25.01.2018r., 27.03.2018r., 17.05.2018r. i 21.06.2018r. sprawy Ł. U. syna M. i M. zd. G. , ur. dnia (...) w P. oskarżonego o to, że:
Czytaj więcej»

IV RC 3/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-02-17

Data publikacji: 2018-06-27

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV RC 3/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 17 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Tomasz Malicki Protokolant: Izabela Domin po rozpoznaniu w dniu 17.02.2017 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa F. W. reprezentowanego przez matkę M. W. (1) przeciwko T. W. (1) alimenty - podwyższenie 1 Zasądza od pozwanego T. W. (1) tytułem alimentów na rz
Czytaj więcej»