Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
379

V C 1408/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-02-27

Data publikacji: 2019-07-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zgłoszenie wniosku o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka nie zwalnia strony od przytoczenia twierdzeń o faktach składających się na podstawę żądania. Ciężar przytoczenia spoczywa na stronie a nie świadku. Nie ma podstaw do prowadzenia dowodu dla wykazania faktów, ktore nie zostały przytoczone
Sygn. akt V C 1408/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda (...) Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Przemysław Funka Protokolant: prot. sąd. Izabela Grochowicka po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2019 r. (...) na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa-Prezydenta Miasta P. przeciwko B. M. i P. M. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanych 1 234 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym
Czytaj więcej»

V C 1845/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-03-13

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V C 1845/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poznań, dnia 13 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Kamil Antkowiak Protokolant: Karolina Kicińska po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2017 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Z. M. przeciwko J. W. o zapłatę zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 307 zł 50 gr (trzysta siedem złotych pięćdziesiąt groszy) wraz z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

V C 2008/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-10-13

Data publikacji: 2019-08-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zakres odszkodowania za szkodę w przypadku przesądzenia odpowiedzialności ubezpieczyciela na przyszłość
Sygnatura akt V C 2008/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 13 października 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny w następującym składzie Przewodniczący: SSR Ewa Nerga – Kujawa Protokolant: prot. sąd. Justyna Pieczyńska po rozpoznaniu w dniu 29 września 2017 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. - o zapłatę 18 850,00 zł 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 18.849,96 zł (o
Czytaj więcej»

V C 2214/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-02-05

Data publikacji: 2018-07-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. powodowie nie mogą oczekiwać zapewnienia im potrzeby dostępu samochodowego do tyłu posesji, tylko z tej racji, że front działki mają ich własną kamienicą zabudowany. Zwrócić bowiem należy, że mamy przecież do czynienia w okolicznościach sprawy z zabudową ścisłego, staromiejskiego centrum miasta, gdzie z reguły wykluczony jest dojazd (...)
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Kamil Antkowiak Protokolant: Karolina Kicińska po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2018 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa H. Ż. , R. Ż. , J. N. , E. N. , M. D. przeciwko A. P. , H. P. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 1 Nakazuje, w celu uzgodnienia stanu prawnego ujawnioneg
Czytaj więcej»

V C 2981/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-08-03

Data publikacji: 2017-12-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Strona powodowa nie powołała skutecznie w niniejszej sprawie biegłego, który w sposób fachowy i przy określonej metodzie badawczej mógłby ustalić rzeczywiste ceny rynkowe najmu pojazdów marki Ford na terenie Poznania i okolic. Stawki najmu konkretnych marek pojazdów (Fiesta i Focus Combi) nie stanowią bowiem w żadnej mierze tzw. (...)
Sygn. akt V C 2981/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 28 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Kamil Antkowiak Protokolant: Karolina Kicińska po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2017 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa „ B. (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę 1 Powództwo oddala. 2 Kosztami procesu obciąża powoda w całości i z tego t
Czytaj więcej»

V C 4349/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-04-05

Data publikacji: 2018-10-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygnatura akt V C 4349/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 5 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i W. w P. V Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marta Ścisła Protokolant: Linda Pilarczyk po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2018 r. w Poznaniu sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko D. Z. - o zapłatę 1 oddala powództwo w całości; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 1292,00 zł tytułem zwrotu kosztów pos
Czytaj więcej»

V C 4976/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2020-08-03

Data publikacji: 2021-06-15

trafność 100%

Sygn. akt V C 4976/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 sierpnia 2020 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Lidia Mierzyńska po rozpoznaniu w dniu 03 sierpnia 2020 r. w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa T. (...) z siedzibą w W. przeciwko F. M. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 kosztami procesu obciąża powoda w całości i na tej zasadzie zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3.617 zł. Sędzi
Czytaj więcej»

V C 5609/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-05-22

Data publikacji: 2021-04-21

trafność 100%

Istotność:

. akt V C 5609/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Lidia Mierzyńska Protokolant: prot. sąd. Magdalena Waligóra po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. w (...) sprawy z powództwa M. T. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 49.500 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych) z odsetkami u
Czytaj więcej»

V Ns 53/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2012-01-30

Data publikacji: 2019-02-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W rezultacie, upływ przewidzianego w ustawie terminu zasiedzenia (30 lat posiadania przy przyznanej przez wnioskodawcę złej wierze) mógł nastąpić tylko w wypadku, gdyby do czasu posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe od 1 lutego 1989 r. i jego następcę prawnego uczestnika doliczyć czas posiadania Skarbu Państwa. Wymagało to wykazania (...)
Sygn. akt I Ns 2006/10 POSTANOWIENIE Dnia 30 stycznia 2012 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Kamil Antkowiak Protokolant: Michał Andrzejewski po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2012 r. (...) na rozprawie sprawy z wniosku (...) S.A. z siedzibą w W. przy uczestnictwie H. Z. oraz (...) S.A. z siedzibą w W. o zasiedzenie postanawia: 1 Wniosek oddalić. 2 Zasądzić od wnioskodawcy na rzecz uczestniczki postępowania H.
Czytaj więcej»

V Ns 518/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2020-08-06

Data publikacji: 2021-04-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: nietezowane
sygnatura akt V Ns 518/14 POSTANOWIENIE P. , dnia 6 sierpnia 2020 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny w następującym składzie: PrzewodniczącySSR Marta Ścisła po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2020 r. w P. (...) , na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 15 zzs 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem (...) 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U. 20
Czytaj więcej»