Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
455

IV RC 753/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-02-16

Data publikacji: 2017-05-15

trafność 100%

Sygnatura akt IV RC 753/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 16 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Magdalena Koczorowska Protokolant:prot. sąd. M. J. po rozpoznaniu w dniu 16.02.2017 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa mał. S. K. reprezentowanego przez matkę K. S. przeciwko M. K. o alimenty 1 zasądza od pozwanego M. K. na rzecz małoletniego powoda S. K. alimen
Czytaj więcej»

IV RC 838/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-30

Data publikacji: 2016-09-26

trafność 100%

Sygnatura akt IV RC 838/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 30 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: Magdalena Koczorowska Protokolant:p.o. stażysty Izabela Domin po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2016 r. w Poznaniu sprawy z powództwa małoletniego H. C. reprezentowanego przez matkę M. F. przeciwko J. C. - alimenty 1 oddala powództwo, 2 nie obciąża strony powodowej kosztami p
Czytaj więcej»

IV RC 923/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-23

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Określając datę powstania separacji faktycznej należy ocenić wszelkie przejawy wspólnych zachowań stron
Sygn. akt IV RC 923/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Krzysztof Kaźmierski Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Będzińska po rozpoznaniu w dniu 09 czerwca 2016r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa A. P. (1) przeciwko M. P. - o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej 1 ustanawia rozdzielność majątkową małżeńską pomi
Czytaj więcej»

IV RC 951/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-09-24

Data publikacji: 2016-05-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dorosły powód w sprawie o podwyższenie alimentów w pierwszej kolejności winien wykorzystywać swoje możliwości zarobkowe i majątkowe celem zaspokojenia zwiększonych potrzeb.
Sygn akt IV R C 951/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2015 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Krzysztof Kaźmierski Protokolant: st. sekr. sąd Małgorzata Będzińska po rozpoznaniu w dniu 2 a 2015 r. w P. na rozprawie z powództwa M. N. (1) przeciwko M. N. (2) - alimenty - Zmiana orzeczeń w zakresie alimentów 1 Powództwo oddala, 2 kosztami obciąża strony w zakresie przez ni
Czytaj więcej»

IV RC 964/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-12-23

Data publikacji: 2016-04-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Zasądza od pozwanego na rzecz jego małoletniej córki rentę alimentacyjną w kwocie po 650 zł miesięcznie począwszy od 19 listopada 2014 r. płatną z góry do dnia 10 każdego miesiąca do rąk matki powódki z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia płatności którejkolwiek z rat 2. W pozostałym zakresie powództwo oddala.
Sygn akt IV R C 964/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i W. w P. Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym : Przewodniczący SSR Eugeniusz Bosacki Protokolant Monika Smocikowska po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2015 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej E. K. działającej przez matkę M. S. (1) przeciwko T. K. działającemu przez kuratora M. S. (2) o alimenty 1 Zasądza od pozwanego T. K. na rzecz jeg
Czytaj więcej»

V C 42/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2021-01-12

Data publikacji: 2021-11-09

trafność 100%

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygnatura akt V C 42/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 12 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Marta Ścisła Protokolant:st. prot.sąd Joanna Flajszer po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2020 r., w P. na rozprawie sprawy z powództwa P. J. przeciwko C. W. - o zapłatę oddala powództwo sędzia Marta Ścisła UZASADNIENIE P. J. pozwem z dnia 19 października 2018 r. wniósł o zasądzenie od pozwane
Czytaj więcej»

V C 386/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2020-11-10

Data publikacji: 2021-04-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Skoro pozwany za okres szerszy posiada znacznie wyższe zobowiązania publicznoprawne niż dochodzony w niniejszym postępowaniu dług cywilny, to tym samym również w drodze domniemania faktycznego, zgodnego z zasadami logiki i doświadczenia życiowego, można przyjąć, że tym bardziej (a fortiori) nie spłacał on mniej chronionego zobowiązania (...)
Sygn. akt V C 386/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Kamil Antkowiak po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2020 r. w P. (...) na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa U. (...) z siedzibą w K. (...) (...) przeciwko R. Z. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4.878 zł 47 gr (cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych
Czytaj więcej»

V C 506/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-12-21

Data publikacji: 2019-02-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygnatura akt V C 506/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 21 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i W. w P. V Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marta Ścisła Protokolant: Joanna Flajszer po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2017 r. (...) sprawy z powództwa B. J. przeciwko T. Ż. - o zapłatę Oddala powództwo w całości SSR Marta Ścisła UZASADNIENIE Pozwem z dnia 24 marca 2016 roku powód B. J. , reprezentowany przez fachowego pełnomocnika, wniósł d
Czytaj więcej»

V C 540/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2020-11-23

Data publikacji: 2021-03-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Pozwani nie ustosunkowali się szczegółowo do odpowiedzi na sprzeciw sporządzonej przez powoda, natomiast ich pełnomocnik nie złożył w sprawie żadnego pisma procesowego. Należy zatem uznać, że pozwani de facto przyznali skuteczność wypowiedzenia umowy złożonego wobec nich przez powoda (które nie było warunkowe) oraz wymagalność roszczenia (...)
Sygn. akt V C 540/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 28 września 2020 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Kamil Antkowiak Protokolant: Karolina Kicińska po rozpoznaniu w dniu 14 września 2020 r. w (...) na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko M. H. , J. H. o zapłatę 1 Zasądza solidarnie od pozwanych na rzecz powoda kwotę 4.369 zł 13 gr (cztery tysiące
Czytaj więcej»

III K 228/20

wyrok

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2020-11-19

Data publikacji: 2020-12-31

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 listopada 2020 roku Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w Wydziale III Karnym w składzie: Przewodniczący: sędzia Karolina Słowińska – Dwornicka Protokolant: Anna Rożynek w obecności P. K. Prokuratora Prok. Rej. P. – (...) w P. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 24.09.2020r. i 5.11.2020r. sprawy K. C. syna R. i V. z d. K. , ur. (...) w P. oskarżonego o to, że: w dniu 20 września 2019r. w P. na ulicy (...) na wysokości O. umyślni
Czytaj więcej»