Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
502

V C 1216/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2020-09-02

Data publikacji: 2022-01-03

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akta V C 1216/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 września 2020 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Przemysław Funka Protokolant: st. prot. sąd. I. G. po rozpoznaniu w dniu 2 września 2020 r. w (...) na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego 1 217 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 1 200 zł t
Czytaj więcej»

V C 1246/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2020-11-30

Data publikacji: 2021-10-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wobec bezspornej w zasadzie w niniejszej sprawie okoliczności, tj. że pojazd został zbyty, Sąd nie mógł zatem rozstrzygnąć o żądaniu pozwu opierając się na wyliczeniach hipotetycznych kosztów naprawy. Fakt zbycia pojazdu oraz treść umowy sprzedaży (cena, stan pojazdu) muszą zostać zatem uwzględnione przy wyrokowaniu (art. 316 kpc).
Sygn. akt V C 1246/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 30 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Kamil Antkowiak Protokolant: po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2020 r. w (...) na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) A. Ś. , M. Ś. & W. (...) Spółka Jawna z siedzibą w B. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę 1 Powództwo oddala w całości. 2 Kosztami obciąża w całoś
Czytaj więcej»

V C 1233/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-06-01

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygnatura akt V C 1233/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 1 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Marta Ścisła Protokolant:Joanna Flajszer po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2017 r. (...) sprawy z powództwa D. K. przeciwko Towarzystwo (...) z siedzibą w W. - o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) SA w W. na rzecz powoda D. K. , kwotę 20.949,91 złotych ( dwadzieścia tysięcy dzie
Czytaj więcej»

V C 1284/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-05-10

Data publikacji: 2019-01-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt: V C 1284/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i W. w Poznaniu, Wydział V Cywilny: w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marta Ścisła Protokolant: Linda Pilarczyk po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2018 r., w P. na rozprawie sprawy z powództwa E. B. , A. B. , wspólników Blacharstwo, Lakiernictwo, (...) , A. B. , (...) s.c. w P. przeciwko (...) SA w S. , o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) SA w S. , na rzecz powodów s
Czytaj więcej»

V C 1431/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2022-12-05

Data publikacji: 2023-11-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V C 1431/22 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2022 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: asesor sądowy Edyta Włodarczyk po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2022 r. w (...) na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 339 § 1 k.p.c. sprawy z powództwa (...) z siedzibą w T. przeciwko A. S. o zapłatę oddala powództwo. asesor sądowy Edyta Włodarczyk UZASADNIENIE Powód (...) z siedzibą w T. w
Czytaj więcej»

V C 1408/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-02-27

Data publikacji: 2019-07-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zgłoszenie wniosku o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka nie zwalnia strony od przytoczenia twierdzeń o faktach składających się na podstawę żądania. Ciężar przytoczenia spoczywa na stronie a nie świadku. Nie ma podstaw do prowadzenia dowodu dla wykazania faktów, ktore nie zostały przytoczone
Sygn. akt V C 1408/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda (...) Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Przemysław Funka Protokolant: prot. sąd. Izabela Grochowicka po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2019 r. (...) na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa-Prezydenta Miasta P. przeciwko B. M. i P. M. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanych 1 234 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym
Czytaj więcej»

V C 1260/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-02-17

Data publikacji: 2016-07-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Skoro strony nie zawarły aneksu do umowy zmieniającego wysokość należnej składki, same ustalenia powódki co do błędnie naliczonej zniżki w wysokości składki ubezpieczeniowej, nie pozwalają na stwierdzenie, iż powódce służy roszczenie o zapłatę kwoty dochodzonej pozwem."
Sygnatura akt V C 1260/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poznań, dnia 17 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Barbara Dolata Protokolant: prot. sąd. Joanna Flajszer po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko A. R. - o zapłatę 1 Oddala powództwo. 2 Zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 197,00 zł (sto dzie
Czytaj więcej»

V C 1542/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-03-08

Data publikacji: 2020-05-18

trafność 100%

Teza orzeczenia: nietezowane
WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 marca 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i W. w P. , Wydział V Cywilny: w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marta Ścisła Protokolant: Linda Pilarczyk po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2018 r., w P. na rozprawie sprawy z powództwa D. W. przeciwko (...) SA w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) SA w S. , na rzecz powoda D. W. kwotę 20.000,00 złotych (dwadzieścia tysięcy 00/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dn
Czytaj więcej»

V C 1976/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2021-02-26

Data publikacji: 2021-10-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V C 1976/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w V Wydziale Cywilnym w składzie Przewodnicząca: Sędzia Barbara Dolata Protokolant: p.o. stażysty Tomasz Piotrowski po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2021 r. w Poznaniu, na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o. o. sp. komandytowa w P. przeciwko Bankowi (...) w W. z siedzibą w W. zapłatę 1 Oddala powództwo . 2 Zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 181
Czytaj więcej»

V C 1837/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2020-12-23

Data publikacji: 2022-01-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V C 1837/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział V Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: asesor sądowy Anna Litowczenko-Mackiewicz Protokolant: p.o. stażysty Iwona Piotrowska po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2020 roku w (...) na rozprawie sprawy z powództwa: (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko: P. (...) w W. o zapłatę 1 Zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 6.534
Czytaj więcej»